Tin thuế - Thông tư 80 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126

Ngày 29/09/2021, Bộ tài chính ban hành thông tư 80/2021/TT-BTC (“Thông tư 80”) hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP (“Nghị định 126”).

Thông tư này có một số điểm đáng chú ý như sau:

  1. Hướng dẫn về việc phân bổ thuế phải nộp đối với Người nộp thuế (“NNT”) có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh nơi đặt trụ sở chính
  2. Hoàn thuế
  3. Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác
  4. Quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và dịch vụ khác mà nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

Thông tư 80 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. 

Tải xuống toàn bộ bản tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo đường link bên dưới.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi hãy liên hệ với văn phòng chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Documents

[VIE] Mazars Việt Nam - Tin thuế - Thông tư 80 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126
[VIE] Mazars Việt Nam - Tin thuế - Thông tư 80 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126
[ENG] Mazars Tax alert - Circular 80 guiding the implementation of the Law on Tax Administration & Decree 126
[ENG] Mazars Tax alert - Circular 80 guiding the implementation of the Law on Tax Administration & Decree 126