Lịch tuân thủ 2019

Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi gửi đến quý công ty "Bộ lịch tuẩn thủ 2019" bao gồm những mốc thời gian quan trọng được quy định trong luật Thuế và luật Lao động. Việc không thực hiện đúng thời hạn có thể dẫn đến các hình phạt theo pháp luật quy định.
Bộ lịch được xuất bản với hai ngôn ngữ Việt- Anh và có thể tải xuống tại phần download phía dưới.

Liên hệ

Documents

MazarsVietnam_TaxLabour Calendar 2019_VIE
MazarsVietnam_​TaxLabour Calendar 2019_​VIE
MazarsVietnam_TaxLabour Calendar 2019_ENG
MazarsVietnam_​TaxLabour Calendar 2019_​ENG