Bản tin cập nhật Hải quan - Tháng 10, 2021

Chúng tôi hân hạnh được gửi tới quý vị Bản tin cập nhật một số quy định mới về Hải quan số Tháng 10/2021 trong một số điểm chính như sau:

I. Quy định mới ban hành

 1. Ban hành mới bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2. Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2021-2022

II. Hướng dẫn đối với mô hình xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu và hoạt động của doanh nghiệp chế xuất

 1. Không miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu
 2. Mua lại thành phẩm gia công để làm nguyên liệu phục vụ SXXK không được miễn thuế
 3. Không có cơ sở sản xuất / gia công, không được miễn thuế với hàng nhập khẩu để gia công xuất khẩu
 4. Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ DNCX để SXXK được miễn thuế
 5. Sơ hủy phế liệu không được miễn thuế nhập khẩu
 6. Xác định phế phẩm của hoạt động GCXK / SXXK phải căn cứ vào thực tế quá trình sản xuất tại doanh nghiệp và các chứng từ thể hiện quá trình quản lý sản xuất

III. Một số hướng dẫn liên quan tới áp dụng chính sách thuế và thủ tục hải quan trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19

 1. Không áp dụng hướng dẫn cho phép chậm nộp chứng từ gốc trong thời hạn 30 ngày với trường hợp nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để hưởng ưu đãi thuế quan
 2. Sẽ tiến hành ấn định thuế với trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày thông quan tờ khai xuất khẩu tại chỗ mà chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng
 3. Chỉ miễn thuế đối với nhà sản xuất hoặc đơn vị ủy thác nhập khẩu các mặt hàng nhập khẩu theo quyết định số 1921/QĐ-BTC để sản xuất Que test Covid-19

IV. Một số hướng dẫn đáng chú ý khác

 1. Hướng dẫn về việc áp dụng thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu
 2. Sẽ thực hiện kiểm tra sau thông quan với các trường hợp nhập khẩu lốp xe có nghi vấn rủi ro về phân loại mã số hàng hóa
 3. Một số hướng dẫn về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định EVFTA

Documents

[ENG] Mazars in Vietnam_Customs Newsletter_October 2021
[ENG] Mazars in Vietnam_​Customs Newsletter_​October 2021
[VIE] Mazars Việt Nam_Cập nhật Hải quan_Tháng 10-2021
[VIE] Mazars Việt Nam_​Cập nhật Hải quan_​Tháng 10-2021