BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM THÁNG 10, 2019

Bản tin tháng 10 năm 2019 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật ảnh hưởng đến hoạt động công ty như sau:

Cập nhật hoạt động

Công văn 3612/TCT-DNNCN về xác định giá trị tài sản trong trường hợp Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Vào ngày 12/09/2019, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3612/TCT-DNNCN hướng dẫn về xác định giá trị tài sản đối với hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Theo đó, tài sản có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì giá trị của tài sản sẽ được xác định theo các hóa đơn chứng từ này. Nếu các tài sản  không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, giá trị tài sản được xác định theo kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định giá. 

Công văn 7022/CT-TTHT, 8908/CT-TTHT và 8964/CT-TTHT về hóa đơn điện tử ("HĐĐT") đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các công văn 7022/CT-TTHT ngày 08/07/2019, công văn 8908/CT-TTHT và công văn 8964/CT-TTHT ngày 20/08/2019 về HĐĐT đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa. Theo đó, doanh nghiệp được phép lập HĐĐT với nội dung là dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa kèm bảng kê chi tiết số lượng hàng hóa được vận chuyển.

Công văn 7159/CT-TTHT về xuất hóa đơn đầu ra cho quà tặng khách hàng

Theo công văn 7159/CT-TTHT do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 08/07/2019, trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa để làm quà tặng khách hàng mà hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng trực tiếp thì khi xuất hàng hóa để tặng khách hàng, doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra với giá tính thuế, thuế suất là giá tính thuế, thuế suất của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm biếu, tặng.

Công văn 2523/GSQL-GQ2 về việc nộp báo cáo quyết toán đối với chi nhánh Doanh nghiệp chế xuất ("DNCX")

Theo Công văn 2523/GSQL-GQ2 của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 16/08/2019, trường hợp chi nhánh DNCX được phép tự nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa (đứng tên trên tờ khai hải quan), tự thông báo cơ sở sản xuất thì chi nhánh DNCX phải tự lập và nộp báo cáo quyết toán theo quy định. 

Công văn 3352-TCT/KK về chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Theo Công văn 3352-TCT/KK do Tổng cục Thuế ban hành ngày 22/08/2019, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được khách hàng nước ngoài thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bằng hình thức thư tín dụng (L/C) nhưng thực tế chứng từ thanh toán thể hiện tài khoản thanh toán không phải là tài khoản ngân hàng của khách hàng nước ngoài hoặc tài khoản của bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán theo ủy quyền được quy định trên hợp đồng xuất khẩu thì chứng từ thanh toán này không đủ điều kiện để được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Công văn 3441/TCT-CS về cách xử lý HĐĐT trong trường hợp có sai sót

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn 3441/TCT-CS ngày 29/08/2019 hướng dẫn cách xử lý HĐĐT trong trường hợp có sai sót. Theo đó, nếu hóa đơn đã lập có sai sót nhưng chưa gửi cho khách hàng sẽ được hủy và thay thế bằng HĐĐT mới. Ngược lại, trong trường hợp hóa đơn có sai sót đã gửi cho khách hàng, người bán cần xuất lại hóa đơn điều chỉnh. 

CẬP NHẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Công văn 9581/CT-TTHT về việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân ("TNCN") đối với thu nhập làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ

Theo Công văn 9581/CT-TTHT do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 30/08/2019, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, nếu thu nhập nhận được bao gồm tiền lương làm thêm giờ và tiền lương ngày nghỉ lễ có hưởng lương theo quy định thì mức chênh lệch giữa tổng thu nhập nhận được (bao gồm cả mức làm thêm giờ bằng 300% đơn giá làm việc bình thường và tiền lương ngày lễ nghỉ có hưởng lương theo quy định) và mức tiền lương, tiền công theo ngày làm việc bình thường được miễn thuế TNCN.

Bản tin cập nhật GAAP

BEYOND THE GAAP Số 136 THÁNG 09, 2019

Trong tháng 9 năm nay Ủy ban giải trình IFRS (IFRS IC) đã chính thức đưa ra quyết định về hai vấn đề được dự thảo từ lâu. Một là, liên quan đến việc xác định tỷ lệ lãi suất biên đi vay khi áp dụng IFRS 16. Hai là, các vấn đề phân loại và trình bày các khoản nợ phải trả hoặc tài sản liên quan đến nghĩa vụ/quyền lợi thuế tiềm tàng. Nhận thấy rằng hai quyết định này được đưa ra là thời điểm thích hợp để Mazars gửi đến những phân tích của chúng tôi cho việc ban đầu áp dụng IFRIC 23 được tổng hợp từ các báo cáo tài chính giữa kỳ theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) của các công ty tại Pháp và châu Âu (CAC 40 và Euro Stoxx 50) đến ngày 30 tháng 6 năm 2019.
 

Tải xuống tại đây

Documents

Mazars October Newsletter - Tax update VIE
Mazars October Newsletter - Tax update VIE
Mazars October Newsletter - Tax update ENG
Mazars October Newsletter - Tax update ENG