Bản tin Mazars Việt Nam - Thuế & Pháp lý - Tháng 7, 2022

Trong Bản tin cập nhật Thuế và luật số tháng 7 này, chúng tôi hân hạnh gửi đến những thông tin nổi bật về thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng cũng như những thay đổi mới về các vấn đề về nhân sự.

I. Cập nhật hoạt động

 1. Công văn 1581/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) với dự án đầu tư
 2. Công văn 1585/TCT-CS và Công văn 438/TCT-CS về thuế GTGT và chi phí thuế TNDN đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
 3. Công văn 1718/CTBNI-TTHT về kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) và sử dụng hóa đơn khi doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) bán hàng vào nội địa
 4. Công văn 1269/TCT-KK về xử lý mã số thuế (“MST”) đã cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo Công văn 3200/TCT-KK
 5. Công văn 1736/CTBNI-TTHT về chi phí được trừ đối với các khoản chi tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam

II. Cập nhật nhân sự

 1. Công văn 2455/TCT-DNNCN về triển khai hóa đơn, biên lai và chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) điện tử
 2. Công văn 1717/CTBNI-TTHT về tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN với các khoản chi cho người lao động

 

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

Với những vấn đề về thuế và luật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

 • Đăng ký, kê khai thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế VAT và thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hỗ trợ và đại diện hoàn thuế.
 • ​Tư vấn về các vấn đề liên quan xác định giá trong giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ Tư vấn Thuế Hải quan: Hiệp định thương mại và chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Phân loại mã số HS; Kiểm soát và quản trị việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế; Thương mai quốc tế và các vấn đề khác​

Documents

[VIE] Mazars Việt Nam_Tin Thuế và Luật_Tháng 7, 2022
[VIE] Mazars Việt Nam_​Tin Thuế và Luật_​Tháng 7, 2022
[ENG] Mazars in Vietnam_Tax & Legal Newsletter_July 2022
[ENG] Mazars in Vietnam_​Tax & Legal Newsletter_​July 2022