Bản tin Mazars Việt Nam - Thuế & Pháp lý - Tháng 3, 2022 (Ấn bản số 02)

Trong bản tin Cập nhật thuế tháng 3 này, chúng tôi xin hân hạnh cập nhật tới quý anh/chị những thông tin mới nhất giải đáp các vấn đề về Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) và Thuế giá trị gia tăng (VAT).
 1. Công văn 13983/BTC-TCT trả lời kiến nghị của cử tri về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) của 03 quý đầu năm
 2. Công văn 104/CTBNI-TTHT về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN với các khoản thanh toán những ngày nghỉ phép chưa nghỉ cho người lao động
 3. Công văn 108/CTBNI-TTHT về kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) trong trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất
 4. Công văn 158/CTBNI-TTHT về góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp và khấu trừ thuế GTGT, tính chi phí đối với khoản thanh toán hộ trước thành lập doanh nghiệp
 5. Công văn 199/CTBNI-TTHT về hạch toán và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN với chi phí sản xuất thử
 6. Công văn 798/CTBDU-THTT về chi phí của hàng hóa bị tiêu hủy do hư hỏng trong quá trình vận chuyển
 7. Quyết định 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

Với những vấn đề về thuế và luật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

 • Đăng ký, kê khai thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế VAT và thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hỗ trợ và đại diện hoàn thuế.
 • ​Tư vấn về các vấn đề liên quan xác định giá trong giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ Tư vấn Thuế Hải quan: Hiệp định thương mại và chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Phân loại mã số HS; Kiểm soát và quản trị việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế; Thương mai quốc tế và các vấn đề khác​

Documents

[VIE] Mazars Việt Nam_Tin Thuế và Luật_Tháng 3, 2022 (Ấn bản số 2)
[VIE] Mazars Việt Nam_​Tin Thuế và Luật_​Tháng 3, 2022 (Ấn bản số 2)
[ENG] Mazars in Vietnam_Tax & Legal Newsletter_March 2022 (Issue 02)
[ENG] Mazars in Vietnam_​Tax & Legal Newsletter_​March 2022 (Issue 02)