Bản tin Mazars Việt Nam - Thuế & Pháp lý - Tháng 3, 2022

Bản tin cập nhật thuế tháng 3 năm 2022 này hướng dẫn giải đáp một số vướng mắc thường gặp của doanh nghiệp khi áp dụng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn giảm thuế GTGT và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

1. Các văn bản chính thức mới ban hành:

 • Giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/01/2022
 • Công điện số 02/CĐ-TCT do TCT ban hành ngày 09/02/2022 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

2. Một số quan tâm hoặc thách thức thường gặp đối với doanh nghiệp

 • Thời điểm phát hành hóa đơn có ảnh hưởng đến việc giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022 không?
 • Nếu hợp đồng đã được ký trước tháng 2/2022 thể hiện thuế GTGT 10%, nhưng công việc được thực hiện sau ngày 01/02/2022 nên được áp dụng giảm thuế GTGT, những thủ tục nào cần thực hiện nhằm thể hiện sự thay đổi về thuế GTGT?
 • Đối với sản phẩm đã được niêm yết giá (đã bao gồm thuế GTGT), đủ điều kiện được giảm 2% thuế GTGT: Vậy việc giữ nguyên giá có bị xem là không tuân thủ quy định?
 • Thủ tục xuất hóa đơn cho các mặt hàng đủ điều kiện giảm thuế GTGT?
 • Phương thức nào xác định sản phẩm/dịch vụ đủ điều kiện giảm thuế GTGT thông qua mã HS là phù hợp ?
 • Các chế tài xử phạt trong trường hợp không tuân thủ theo Nghị định 15/2022?

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

 • Hỗ trợ rà soát hồ sơ chứng từ liên quan tới giá và tham vấn giá.
 • Hỗ trợ xem xét, rà soát cách thức xác định và kê khai trị giá tính thuế
 • Hỗ trợ liên lạc và làm việc với cơ quan Hải quan trong việc giải trình các nội dung tham vấn giá và kê khai trị giá tính thuế
 • Tư vấn các nội dung khác về kê khai và hoạch định chính sách hải quan của doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa mô hình xuất nhập khẩu và đảm bảo tuân thủ với pháp luật Hải quan.

Documents

[ENG] Mazars in Vietnam_Tax & Legal Newsletter_March 2022
[ENG] Mazars in Vietnam_​Tax & Legal Newsletter_​March 2022
[VIE] Mazars Việt Nam_Tin Thuế và Luật_Tháng 3, 2022
[VIE] Mazars Việt Nam_​Tin Thuế và Luật_​Tháng 3, 2022