Bản tin Thuế Mazars Việt Nam - Cập nhật Nhân sự - Tháng 6, 2022

Trong bản tin cập nhật quy định về Nhân sự tháng này, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị một số thay đổi về quản lý nhân sự và lao động đáng chú ý cho nửa cuối năm 2022 mà các doanh nghiệp cần lưu ý để đảm bảo tính tuân thủ.

Cập nhật Nhân sự

  1. Nghị định số 38/20228/NĐ-CP thay đổi mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022
  2. Công văn 1147/BHXH-TST về kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội (“BHXH”), Bảo hiểm y tế (“BHYT”)
  3. Thay đổi mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2022
  4. Thay đổi tỷ giá quy đổi lương đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/07/2022
  5. Thay đổi mức đóng vào Quỹ bảo hiểm Thất nghiệp từ ngày 01/10/2022

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

Với những vấn đề về thuế và luật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

  • Đăng ký, kê khai thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế VAT và thuế nhà thầu nước ngoài.
  • Hỗ trợ và đại diện hoàn thuế.
  • ​Tư vấn về các vấn đề liên quan xác định giá trong giao dịch liên kết.
  • Dịch vụ Tư vấn Thuế Hải quan: Hiệp định thương mại và chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Phân loại mã số HS; Kiểm soát và quản trị việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế; Thương mai quốc tế và các vấn đề khác​

Documents

[ENG] Mazars in Vietnam_Payroll newsletter_Regulatory updates for the 2nd half of 2022
[ENG] Mazars in Vietnam_​Payroll newsletter_​Regulatory updates for the 2nd half of 2022
[VIE] Mazars Việt Nam_Bản tin Nhân sự_Cập nhật quy định về nhân sự cho 6 tháng cuối năm 2022
[VIE] Mazars Việt Nam_​Bản tin Nhân sự_​Cập nhật quy định về nhân sự cho 6 tháng cuối năm 2022