Bản tin cập nhật Hải quan - Tháng 11, 2021

Chúng tôi hân hạnh được gửi tới quý vị Bản tin cập nhật về Hải quan số tháng 11 năm 2021 với nội dung chính như sau:
 1. Ấn định thuế với trường hợp thanh lý bộ phận của TSCĐ miễn thuế nhưng không khai thay đổi mục đích sử dụng
 2. Ban hành mới biểu thuế ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Lào
 3. Hướng dẫn mới về nhập khẩu ủy thác nguyên liệu vật tư phục vụ sản xuất xuất khẩu
 4. Không chấp nhận thông báo Danh mục miễn thuế với hàng nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án đầu tư được ưu đãi nếu Quyết định chủ trương đầu tư đã hết thời hạn thực hiện
 5. Hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục Hải quan với giao dịch mượn khuôn mẫu, máy móc từ DNCX
 6. Không xử phạt với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn gốc không thể hiện đủ thông tin phù hợp theo quy định
 7. Được phép khai bổ sung phí bản quyền cho nhiều tờ khai trên 01 tờ khai gộp
 8. Ô tô nhập khẩu không tham gia giao thông thì không phải nộp thuế TTĐB
 9. Xuất khẩu hàng nhập khẩu theo hình thức kinh doanh cũng được hoàn thuế
 10. Sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 11. Không được miễn thuế với hàng nhập SXXK nếu giao toàn bộ hàng nhập khẩu cho chi nhánh khác thực hiện SXXK

HỖ TRỢ TỪ CHÚNG TÔI

Với những vấn đề về thuế và luật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

 • Đăng ký, kê khai thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế VAT và thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hỗ trợ và đại diện hoàn thuế.
 • ​Tư vấn về các vấn đề liên quan xác định giá trong giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ Tư vấn Thuế Hải quan: Hiệp định thương mại và chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Phân loại mã số HS; Kiểm soát và quản trị việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế; Thương mai quốc tế và các vấn đề khác​

Documents

[VIE] Mazars Việt Nam_Cập nhật Hải quan_Tháng 11-2021
[VIE] Mazars Việt Nam_​Cập nhật Hải quan_​Tháng 11-2021
[ENG] Mazars in Vietnam_Customs Newsletter_November 2021
[ENG] Mazars in Vietnam_​Customs Newsletter_​November 2021