Bản tin cập nhật Hải quan - Tháng 1, 2022

Chúng tôi hân hạnh được gửi tới quý vị Bản tin cập nhật về Hải quan số tháng 1 năm 2022 với nội dung chính như sau:
 1. Hướng dẫn mới về quy trình và hồ sơ, thủ tục tham vấn giá
 2. Doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) phải kê khai nộp đủ thuế với hàng hóa của mình trước khi chuyển đổi
 3. DNCX được phép thuê kho nằm ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất
 4. Hàng nhập khẩu trong thời gian chờ xác minh C/O không được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
 5. Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi nhãn hàng hóa
 6. Hướng dẫn mới về chứng từ xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA
 7. Chỉ được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo của cùng mặt hàng
 8. Hướng dẫn khai báo phần mềm nhập khẩu sau khi nhập khẩu máy móc thiết bị được phân loại theo máy chính
 9. Được phép chậm nộp chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan lên tới 30 ngày

HỖ TRỢ TỪ CHÚNG TÔI

 • Hỗ trợ rà soát quy trình đàm phán và thiết lập mua bán giữa các đối tác có quan hệ liên kết cho mục đích tuân thủ Hải quan.
 • Hỗ trợ rà soát hồ sơ chứng từ liên quan tới giá và tham vấn giá.
 • Hỗ trợ xem xét, rà soát cách thức xác định và kê khai trị giá tính thuế
 • Hỗ trợ liên lạc và làm việc với cơ quan Hải quan trong việc giải trình các nội dung tham vấn giá và kê khai trị giá tính thuế
 • Tư vấn các nội dung khác về kê khai và hoạch định chính sách hải quan của doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa mô hình xuất nhập khẩu và đảm bảo tuân thủ với pháp luật Hải quan.

Documents

[VIE] Mazars Việt Nam_Cập nhật Hải quan_Tháng 1-2022
[VIE] Mazars Việt Nam_​Cập nhật Hải quan_​Tháng 1-2022
[ENG] Mazars in Vietnam_Customs Newsletter_January 2022
[ENG] Mazars in Vietnam_​Customs Newsletter_​January 2022