Mazars Toàn cầu công bố Báo cáo thường niên 2020/2021: Tăng trưởng cùng mục tiêu bền vững

Khi thế giới bắt đầu hồi phục sau đại dịch, lời kêu gọi về một tương lai bền vững hơn chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng hướng tới sự phát triển có trách nhiệm hơn và bền vững hơn, và Mazars đã, đang và sẽ cam kết ủng hộ định hướng này hơn bao giờ hết.

2021 là một năm thành công đối với Mazars về mặt hoạt động kinh doanh và tài chính, phản ánh sức mạnh, sự cân bằng và tính bền vững của mô hình hợp nhất và chiến lược dài hạn của chúng tôi khi đầu tư vào các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn cốt lõi, chất lượng cao giúp khách hàng và công ty của chúng tôi tăng trưởng một cách tự tin và có trách nhiệm.

Tăng trưởng cùng mục tiêu bền vững: câu chuyện của chúng tôi

Ngoài vấn đề tài chính, tính trách nhiệm và bền vững đã trở thành nền tảng quan trọng trong hoạt động kinh doanh và là yếu tố cốt lõi để xây dựng niềm tin và sự tin tưởng vào thị trường, các tập đoàn và các cơ quan công quyền. Mazars luôn được hướng dẫn bởi các nguyên tắc nền tảng như hành động có trách nhiệm, vì lợi ích chung và vì thế hệ tương lai. Chúng tôi thực hiện cam kết này một cách nghiêm túc, lời nói đi đôi với hành động, và đầu tư vào những gì quan trọng đối với nhân sự tại Mazars, khách hàng và xã hội.

Tìm hiểu thêm về chiến lược của chúng tôi, vai trò của chúng tôi trong việc thiết lập nền tảng kinh tế của một hợp đồng ủy thác và tăng trưởng mới cũng như cách Mazars phát triển với mục đích tại đây.

Hoạt động kinh doanh và tài chính xuất sắc năm 2020/21 

Mazars Toàn cầu báo cáo doanh thu 2,1 tỷ Euro trong năm tài chính 2020/2021 (1 tháng 9 năm 2020 - 31 tháng 8 năm 2021), tăng 12,3% (không bao gồm tác động ngoại hối -1,6%) so với năm tài chính trước đó. Ngoài hiệu quả tài chính, những con số này phản ánh vị thế vững chắc và chiến lược cân bằng của Mazars trong việc tăng trưởng có trách nhiệm, với ESG là một phần thiết yếu trong tầm nhìn và cam kết phát triển dài hạn của Mazars.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc thông cáo báo chí và báo cáo tài chính 2020/21 của chúng tôi tại đây.

Mazars và định hướng phát triển bền vững

2021 là một năm quan trọng đối với Mazars về những tiến bộ khi triển khai Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility) và tính bền vững. Báo cáo phát triển bền vững của chúng tôi, được xuất bản năm thứ ba liên tiếp, tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng nền tảng của một thế giới công bằng và thịnh vượng. Trọng tâm của chúng tôi là củng cố chiến lược và tinh chỉnh kế hoạch hành động, dựa vào dữ liệu có giá trị nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ vị thế hiện tại và tương lai của mình, cùng sự thay đổi mà chúng tôi muốn tạo ra. Chúng tôi đã luôn không ngừng học hỏi và sẽ tận dụng điều này để tiếp tục nỗ lực đóng góp tích cực vào sự thay đổi mang tính hệ thống của xã hội về cách thực hiện quy trình hướng tới Net Zero và về cách trở thành tấm gương cho các thế hệ trẻ tương lai.

Tìm hiểu thêm về cam kết phát triển bền vững trong báo cáo của chúng tôi tại đây.

Báo cáo Minh bạch của Tập đoàn 2020/2021

Báo cáo Minh bạch 2020/2021 của Tập đoàn Mazars nhằm thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi đối với tính minh bạch, trách nhiệm và chính trực. Tổng quan, chúng tôi đã đưa Mazars lên một tầm cao mới, trở thành một tập đoàn toàn cầu với mô hình hợp nhất và độc lập thực sự. Khi chúng tôi kết thúc chương về kế hoạch chiến lược Next20 và tiếp tục với chương trình One24, mục tiêu của chúng tôi là xác định rõ Mazars là một trong những công ty kiểm toán, thuế và tư vấn quốc tế hàng đầu, với tầm nhìn dài hạn và không bao giờ thỏa hiệp giá trị của chính mình hay sự cống hiến của chúng tôi đối với lợi ích chung và mô hình của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về các cam kết và chiến lược của chúng tôi, hãy đọc Báo cáo Minh bạch của Tập đoàn Mazars 2020/2021 tại đây.

Tải xuống các ấn phẩm của chúng tôi bên dưới.

Documents

Mazars Annual Report 2021
Mazars Annual Report 2021
Mazars_20_21_Financial_Statements
Mazars_​20_​21_​Financial_​Statements
Mazars Sustainability Report 2021
Mazars Sustainability Report 2021
Mazars Group_Transparency report_2020/21
Mazars Group_​Transparency report_​2020/21