Theo dõi tình hình thuế và luật toàn cầu trong bối cảnh Covid-19

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên chuẩn xác và bám sát thực tiễn dựa trên luật thuế Việt Nam.

Đại dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, đang lây lan mạnh mẽ và tạo ra một loạt thách thức lớn cho các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Trong khi Chính phủ đang thực hiện các hành động chưa có tiền lệ trong quá khứ để ngăn chặn sự lây lan của virus, các doanh nghiệp đang phải hoạt động trong một môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp hơn.

Các doanh nghiệp trên toàn thế giới cần phải hiểu những biện pháp về luật và thuế đang thay đổi trong bối cảnh COVID-19 được áp dụng cho hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời không ngừng phát triển các chiến lược để bảo vệ nhân viên và duy trì sự ổn định của doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng này. Các chuyên gia pháp lý và thuế trên phạm vi toàn thế giới của Mazars đã tạo ra các công cụ và tài nguyên để theo dõi những thay đổi toàn cầu mà khách hàng cần biết, cũng như những hướng dẫn thực tế để giúp khách hàng bảo vệ doanh nghiệp.

  • Bảng tóm tắt các biện pháp giảm miễn thuế đặc biệt và trợ cấp thuế COVID-19 chính ở mỗi quốc gia.
  • Theo dõi, phân tích các quy định pháp lý và biện pháp giảm miễn thuế đặc biệt mới nhất trong thời điểm COVID-19 ở mỗi quốc gia.

Liên hệ