Covid-19: Phương pháp phòng vệ đối với Doanh nghiệp Tư nhân

Mặc dù đại dịch Covid-19 tác động đầu tiên đến sức khỏe cộng đồng, tuy nhiên tác động đến nền kinh tế của đại dịch đang xuất hiện và có thể nhận thấy rõ ràng rằng tất cả các doanh nghiệp đều sẽ bị ảnh hưởng, dù ở bất kể lĩnh vực nào. Đối với một số doanh nghiệp, đại dịch đã có tác động tiêu cực đến dòng tiền và là vấn đề cần phải xem xét ngay lập tức. Với phần còn lại, đã đến lúc phải nghiêm túc lên kế hoạch dự phòng cho sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tại Mazars, chúng tôi sát cánh cùng các doanh nghiệp hành động ngay từ bây giờ, bảo vệ doanh nghiệp trước những tác động xấu nhất của cuộc khủng hoảng. 

Dưới đây, chúng tôi đưa ra hai cách tiếp cận để đưa doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Duy trì kinh doanh tức thời

Xác định các bước tức thời để giảm thiểu “thiếu hụt tiền” phát sinh trong sáu lĩnh vực sau:

1. Định lượng tác động

Chuẩn bị dòng tiền hàng tuần trong ba tháng tới.

2. Xác định “thiếu hụt tiền”

Đánh giá tất cả các nguồn tiền mặt có sẵn và hạn mức tín dụng / vay nợ so với dòng tiền dự kiến.

3. Chuẩn bị kế hoạch cho “thiếu hụt tiền”

 • Xác định mức độ hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan quốc gia
 • Chuẩn bị kế hoạch cắt giảm chi phí hoặc giãn chi phí.
 • Xem xét việc đóng cửa tạm thời của một sô hoạt động nhất định.
 • Mở gói tài chính từ nguồn lực nội bộ và các mối quan hệ chủ chốt.
 • Lập báo cáo thay đổi lưu chuyển tiền tệ dựa trên kế hoạch hành động khắc phục
 • Xác định các khoản tài trợ bên ngoài bổ sung cần thiết

4. Chuẩn bị đầy đủ thông tin để tham gia các chương trình hỗ trợ khủng hoảng quốc gia và các chương trình tài trợ bên ngoài, bao gồm:

 • Lịch sử giao dịch trước đây và báo cáo tài chính gần đây / tài khoản quản lý hàng tháng.
 • Tóm tắt kế hoạch hành động khắc phục để thu hẹp "thiếu hụt tiền”
 • Sửa đổi báo cáo thay đổi lưu chuyển tiền tệ dựa trên kế hoạch hành động khắc phục
 • Số tiền xác định từ việc kêu gọi các nguồn tài trợ bên ngoài.
 • Kế hoạch sử dụng nguồn vốn khi khủng hoảng để duy trì hoạt động kinh doanh trong một thời gian dài (12 - 18 tháng).

5. Tham gia đàm phán các khoản cấp vốn thích hợp với các đơn vị bên ngoài.

6. Thuyết phục các cổ đông bằng thông tin về các điểm chính trong kế hoạch

Chuẩn bị cho thời kỳ suy thoái

Đánh giá tác động dự kiến của cuộc khủng hoảng đối với doanh nghiệp theo năm yếu tố chính sau:

1. Tác động đến hiệu quả kinh doanh

 • Tác động đến hiệu quả kinh doanh và nhu cầu ra sao?
 • Các tác động đến việc thu vào tiền mặt là gì?

2. Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

 • Những nhân viên chủ chốt nào có khả năng không thể làm việc trong một thời gian kéo dài?
 • Liệu có sự phụ thuộc vào những nhân lực chuyên môn không dễ bị thay thế này?

3. Các nhà cung cấp chủ chốt

 • Doanh nghiệp có phụ thuộc vào những nhà cung cấp chủ chốt đang có hoạt động sản xuất trong nguy cơ bị đình trệ cao, dẫn đến việc giao hàng bị chậm trễ không?
 • Các khách hàng chủ chốt có nhận đủ nguồn cung cấp không?

4. Hoạt động

 • Có những hạn chế nào đối với việc sử dụng các phương tiện, và mô hình kinh doanh có thể được điều chỉnh không?
 • Có thể thực hiện các chức năng trong doanh nghiệp từ xa, chẳng hạn như bảng lương, tài chính hoặc CNTT không?

5. Các nghĩa vụ pháp lý và quy định

 • Việc đáp ứng các thỏa thuận chính trong hợp đồng và / hoặc các quy định có dẫn đến nguy cơ nào không?

Vui lòng tải xuống tài liệu bằng tiếng Anh đầy đủ dưới đây.